Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
993

Centrum zgłoszeń:
327 788 988

E-mail:
info@lpec.pl

Białe Certyfikaty

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź
Ikonka - informacje

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., bazując na wieloletnim doświadczeniu, oferuje kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu i sprzedaży Białych Certyfikatów. Oferta obejmuje:

 • analizę i ocenę potencjału planowanej modernizacji
 • wykonanie audytu efektywności energetycznej
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia w Urzędzie Regulacji Energetyki
 • złożenie wniosku oraz pełne wsparcie w trakcie jego rozpatrywania
 • sprzedaż pozyskanych Białych Certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii (TGE)

Białe Certyfikaty to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej (SEE), które wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) za inwestycje poprawiające efektywność energetyczną przedsiębiorstwa.

Ikonka - miasto

Jakie przedsięwzięcia kwalifikują się do uzyskania Białych Certyfikatów?

Świadectwa efektywności energetycznej uzyskuje się za prawie wszystkie modernizacje, które przynoszą efekty w postaci zaoszczędzonej energii.

Przykładowe inwestycje:

 • Modernizacja lub wymiana oświetlenia
 • Modernizacja oraz automatyzacja procesów technologicznych i produkcyjnych
 • Ograniczenie strat związanych z poborem i przesyłem oraz dystrybucją energii elektrycznej
 • Odzysk energii z procesów
 • Termomodernizacja budynków
 • Modernizacja węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych
 • Modernizacja systemów chłodzenia i wentylacji
 • Wymiana maszyn i urządzeń przemysłowych

Pełna lista szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej znajduję się w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.

Ikonka - tłum ludzi

Kto może uzyskać Białe Certyfikaty?

Świadectwo efektywności energetycznej może zostać przyznane każdemu, kto zamierza zrealizować inwestycję mającą na celu zwiększenie efektywności energetycznej minimum o 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego) czyli 116,3 MWh w ciągu roku.

Kontakt

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszej oferty w zakresie pozyskania Białych Certyfikatów lub dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy o kontakt:
Katarzyna Nierubca, Specjalista, Dział Ekonomiczny
katarzyna.nierubca@lpec.pl
81 452 0327