Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne: 993

Centrum zgłoszeń: 327 788 988

Historia

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

HISTORIA LPEC S.A. W LICZBACH

2019

Wdrożenie programu do symulacji pracy systemu ciepłowniczego TERMIS, stanowiącego kluczowe narzędzie wsparcia dla dyspozytorów sterujących i nadzorujących pracę sieci
Długość sieci ciepłowniczej: 460 km

2018

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektów inwestycyjnych: Przebudowa węzłów grupowych na terenie miasta Lublin oraz Budowa instalacji fotowoltaicznej na dwóch budynkach biurowo – administracyjnych przy ul. Puławskiej 28 i ul. Ceramicznej 3
Długość sieci ciepłowniczej: 460,5 km

2017

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektów inwestycyjnych: Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin oraz Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin
Długość sieci ciepłowniczej: 454,2 km

2014

Przekształcenie firmy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Zakończenie projektu Przebudowa sieci ciepłowniczej ma terenie miasta Lublin współfinansowanego ze środków EU
Długość sieci ciepłowniczej: 437,9 km

2010

Rozpoczęcie projektu Przebudowa sieci ciepłowniczej ma terenie miasta Lublin współfinansowanego ze środków EU
Długość sieci ciepłowniczej: 426,1 km

2009

Rozpoczęcie wdrożenia systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy
Długość sieci ciepłowniczej: 432,8 km

2008

Przystąpienie do Programu Promocji Ciepła Systemowego
Długość sieci ciepłowniczej: 430,5 km

2006

Wprowadzenie telemetrii sieci ciepłowniczej
Długość sieci ciepłowniczej: 399,8 km

2002

Wprowadzenie Systemu Informacji Geograficznej GIS
Długość sieci ciepłowniczej: 400,3 km

1998

Przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy Lublin
Długość sieci ciepłowniczej: 376 km

1997

Rozpoczęto wdrożenie systemu nadzoru nad pracą węzłów TAC
Długość sieci ciepłowniczej: 372,4 km

1991

Zastosowano pierwsze sieci preizolowane oraz pierwsze ciepłomierze
Długość sieci ciepłowniczej: 318,9 km

1986

Rozpoczął się proces komputeryzacji firmy
Długość sieci ciepłowniczej: 344,2 km

1981

Budowa bazy transportowej i magazyny przy ul. Ceramicznej. Powstaje samorząd i Rada Pracownicza
Długość sieci ciepłowniczej: 252,8 km

1979

Początek procesu automatyzacji lubelskiego systemu ciepłowniczego
Długość sieci ciepłowniczej: 208 km

1974

Zmieniono nazwę firmy na Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Długość sieci ciepłowniczej: 92,4 km.

1969

Powstaje studium uciepłownienia miasta. Pierwsze magnetyczne regulatory centralnego ogrzewania.
Długość sieci ciepłowniczej: 46,2 km

1966

Przedsiębiorstwo przeniosło siedzibę na ul. Lubartowską 91
Długość sieci ciepłowniczej: 26,7 km

1964

Powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Długość sieci ciepłowniczej: 17,1 km