Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne: 993

Centrum zgłoszeń: 327 788 988

Polityka zarządzania energią

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

POLITYKA ENERGETYCZNA LPEC S.A.

Zarząd LPEC S.A. deklaruje pełne zaangażowanie w tworzenie i rozwój systemu zarządzania energią według normy ISO 50001:2018.

Zakres polityki energetycznej obejmuje realizowane działania związane z dążeniem do poprawy oraz ciągłego doskonalenia wyniku energetycznego.

Wyrażając troskę o środowisko naturalne zobowiązujemy się do stosowania obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań związanych z wykorzystaniem, wydajnością i zużyciem energii w trakcie prowadzonej działalności.

Główne cele do realizacji obejmują:

  • efektywne zarządzanie energią poprzez identyfikację i kontrolę energochłonnych obszarów działalności
  • optymalizację eksploatacji miejskiego systemu ciepłowniczego oraz zapewnienia odpowiedniego stanu infrastruktury towarzyszącej w celu ciągłego doskonalenia wyniku energetycznego
  • monitorowanie pracy miejskiego systemu ciepłowniczego oraz bieżącego stanu infrastruktury towarzyszącej w celu optymalizacji wymaganych parametrów i ograniczanie zużycia zasobów naturalnych
  • nabywanie i wdrażanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii, urządzeń i usług, które wpływają na wynik energetyczny
  • ciągłe poszukiwanie nowych, wspierających projektowanie, rozwiązań pozwalających na poprawę wyniku energetycznego oraz doskonalenie systemu zarządzania energią
  • rozwijanie świadomości energetycznej i poprawę komunikowania celów dla wszystkich pracowników
  • zapewnienie personelowi możliwości włączenia własnej inicjatywy i pomysłów do doskonalenia SZE
  • okresowe sprawdzanie dokumentów, zadań i celów energetycznych.

Zobowiązujemy się do zapewnienia niezbędnych zasobów i zagwarantowania dostępności informacji wymaganej dla osiągnięcia celów i realizacji ustalonych zadań energetycznych.

Założenia Polityki energetycznej są ogólnie dostępne, znane, wdrożone i utrzymywane przez wszystkich pracowników.

Polityka energetyczna jest poddawana cyklicznym przeglądom i w razie potrzeby podlega aktualizacji.

Lublin, 7 czerwca 2021