Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne: 993

Centrum zgłoszeń: 327 788 988

Władze

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

ZARZĄD

Marek Goluch
Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Artur Szymczyk
Przewodniczący Rady

Jacek Wańkowicz
Zastępca Przewodniczącego Rady

Łukasz Mazur
Sekretarz Rady

Grzegorz Cękalski
Członek Rady

Janusz Kasperek
Członek Rady

WALNE ZGROMADZENIE

Gmina Lublin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Lublin