Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
993

Centrum zgłoszeń:
327 788 988

E-mail:
info@lpec.pl

Władze

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

ZARZĄD

Marek Goluch
Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Artur Szymczyk
Przewodniczący Rady

Jacek Wańkowicz
Zastępca Przewodniczącego Rady

Jarosław Górczyński
Sekretarz Rady

Grzegorz Cękalski
Członek Rady

Irena Mazurek
Członek Rady

WALNE ZGROMADZENIE

Gmina Lublin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Lublin