Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne: 993

Centrum zgłoszeń: 327 788 988

Strategia

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

MISJA FIRMY

Zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom Lublina.

Dążymy do ugruntowania naszej pozycji lidera na lokalnym rynku ciepła. Zależy nam na ciągłym podnoszeniu zaufania naszych Klientow w oparciu o najwyższą jakość, bezpieczeństwo i pewność dostawy ciepła systemowego oraz konkurencyjną cenę świadczonych usług. Pragniemy być postrzegani jako sprawnie zarządzana, dobrze funkcjonująca firma oraz jako solidny, rozwojowy pracodawca.

Konsekwentnie realizujemy również politykę zrównoważonego rozwoju, kładąc duży nacisk na minimalizowanie wpływu działalności Spółki na środowisko naturalne. Stale poprawiamy efektywność lubelskiego systemu ciepłowniczego i propagujemy zasady racjonalnego korzystania z energii.

Jako nowoczesne, stale rozwijające się przedsiębiorstwo, wprowadzamy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i organizacyjne. Skutkiem naszych działań jest stały wzrost wartości firmy przy zachowaniu stabilnego poziomu rentowności i płynności finansowej.

CEL STRATEGICZNY

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego lubelskiego systemu ciepłowniczego przy jego jednoczesnym rozwoju.

Rozwinięciem misji oraz celu strategicznego jest „Strategia rozwoju LPEC S.A. na lata 2017 – 2021”, która zawiera kierunki rozwoju dla Spółki oraz wytyczne do opracowywania planów operacyjnych w najbliższych latach.