Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne: 993

Centrum zgłoszeń: 327 788 988

Ciepła woda bez piecyka

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Oferta Ciepła woda bez piecyka skierowana jest do mieszkańców, właścicieli, administratorów i zarządców budynków zlokalizowanych na terenie miasta Lublin przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej wykorzystujących ciepło systemowe LPEC na cele centralnego ogrzewania i pozyskujących ciepłą wodę w oparciu o indywidualne podgrzewacze gazowe lub elektryczne. Istotą projektu jest zamiana dotychczasowego sposobu pozyskiwanie ciepłej wody na rozwiązanie z wykorzystaniem ciepła systemowego LPEC. Inwestycja taka wiąże się z realizacją węzła ciepłej wody (jako rozbudowa istniejącego indywidualnego węzła c.o.) i instalacji ciepłej wody  budynku.

Oferta LPEC
Oferta LPEC S.A. obejmuje pokrycie części kosztów związanych z przedsięwzięciem. W ramach doposażenia węzłów c.o. w moduły c.w.u. proponujemy:
– nieodpłatne wykonanie projektu węzła ciepłej wody,
– sfinansowanie zakupu węzła,
– bezpłatny montaż węzła w miejscu jego zabudowy.

Po stronie odbiorcy pozostaje wykonanie projektu i instalacji ciepłej wody w budynku.

Bezpieczeństwo
Ciepła woda przygotowywana w oparciu o Ciepło Systemowe jest gwarancją bezpieczeństwa użytkowników. Urządzenia do podgrzewu wody znajdują się poza mieszkaniem w pomieszczeniu węzła cieplnego i nie wykorzystują procesu spalania. W związku z tym nie ma zagrożenia wybuchem, porażeniem. Eliminowane jest również zagrożenie związane z zatruciem tlenkiem węgla będącego konsekwencją niedrożności przewodów spalinowych lub wentylacyjnych, złego stanu technicznego podgrzewaczy bądź niewłaściwej ich eksploatacji.

Komfort i jakość
Podgrzewanie wody Ciepłem Systemowym zapewnia ciepłą wodę użytkową o odpowiedniej temperaturze niemal natychmiast po odkręceniu kranu. Nie trzeba czekać aż z instalacji spłynie zimna woda, a podgrzewacz osiągnie parametry pracy niezbędne do jej podgrzania. Dzięki temu zmniejsza się ilość pobieranej wody i ilość powstających ścieków. Z kolei dzięki wyeliminowaniu piecyka nie należy martwić się o przeglądy urządzeń gazowych i kanałów spalinowych. Dodatkowo przestrzeń w kuchni bądź łazience, uzyskana w wyniku likwidacji dotychczasowych podgrzewaczy wody, może zostać dowolnie wykorzystana. Usunięcie piecyka to również poprawa estetyki w pomieszczeniu.

Rozwiązania techniczne
Instalacja ciepłej wody użytkowej składa się z dwóch równoległych izolowanych cieplnie przewodów rurowych. Jeden z nich służy do przesyłu wody ogrzanej w węźle cieplnym do punktów poboru w mieszkaniach, drugi służy celom cyrkulacji zapewniającej odpowiednią temperaturę wody natychmiast po odkręceniu kranu. Przewody te, w zależność od lokalizacji punktów poboru wody w mieszkaniach, mogą przebiegać niewykorzystywanymi po likwidacji piecyków kanałami spalinowymi lub być usytuowane na klatkach schodowych. Istniejące na lokalnym rynku wyspecjalizowane firmy wykonawcze realizują prace instalacyjne z  minimalną uciążliwością dla lokatorów. Czas prac w mieszkaniu obejmujących m.in. usunięcie piecyka, montaż wodomierza ciepłej wody szacowany jest na kilka godzin.

Na Lubelszczyźnie program doposażania węzłów c.o. w moduły c.w. jest szeroko realizowany na przykład w Puławach, gdzie dotychczasowe działania pozwalają na ciągłe poszerzanie grona zainteresowanych i zadowolonych z wprowadzanych zmian mieszkańców. Przykładami miast spoza regionu, w których następuje systematyczna likwidacja podgrzewaczy gazowych i elektrycznych są Kraków, Tychy, Łódź, Wałbrzych.