Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne: 993

Centrum zgłoszeń: 327 788 988

Obsługa ciepłomierzy i indywidualne rozliczanie ciepła

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Usługi płatne związane z obsługą ciepłomierzy

  • sprawdzenie poprawności działania układu pomiarowo-rozliczeniowego, w miejscu zainstalowania (bez demontażu) oraz na stanowisku pomiarowym (z demontażem) w przypadku nie stwierdzenia błędów pomiarowych
  • ponowne zakładanie plomb układu pomiarowo-rozliczeniowego po ich zerwaniu lub naruszeniu
  • zakładanie plomb układu pomiarowo-rozliczeniowego po remoncie instalacji wykonywanej przez odbiorcę
  • ponowne w danym sezonie grzewczym włączenie i wyłączenie dostawy ciepła

Usługi płatne związane z realizacją dodatkowych umów rozliczeniowych do kompleksowych umów dostarczania ciepła

  • rozliczanie kosztów ciepła poza granicą dostawy ciepła

Obsługa ciepłomierzy poza granicą dostawy ciepła

  • odbiory i odczyty liczników, odczyty radiowe liczników ultradźwiękowych, wprowadzanie odczytów do systemu

Cenniki i pliki do pobrania

Kontakt
Dział Relacji z Klientami
ul. Puławska 28