Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne: 993

Centrum zgłoszeń: 327 788 988

Serwis pomp

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

W ramach serwisu pomp realizujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne pomp firmy Wilo.

Zgłoszenie naprawy

Zgłoszenia awarii pomp przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 – 14:45 pod nr tel. 81 462 45 95, 81 462 45 96 lub 81 462 45 92
Działania podejmujemy niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia naprawy. Gotowe druki zleceń dostępne są w siedzibie serwisu przy ul. Ceramicznej 3, w Dziale Obsługi Klienta oraz na naszej stronie internetowej.
Naprawy wykonywane są w siedzibie serwisu przy ul. Ceramicznej 3.

Koszty naprawy

Koszty naprawy gwarancyjnej pokrywa producent przy założeniu, że wyrób został dobrany, zainstalowany i eksploatowany zgodnie z jego instrukcjami i warunkami gwarancji. Koszty naprawy pogwarancyjnej pokrywa zleceniodawca.

Na koszty naprawy pogwarancyjnej składają się następujące pozycje:

  • koszty materiałów zużytych do naprawy,
  • koszty robocizny (stawka: 50zł/r-g),
  • koszty dojazdu (stawka: ok. 1,80 zł/km).

Do wartości usługi doliczany jest podatek VAT.

Fakturowanie

Faktury za wykonane naprawy wystawiane są przez Dział Obsługi Klienta i przesyłane pocztą na adres zleceniodawcy.

Zleceniodawca wraz z fakturą otrzymuje protokół serwisowy zawierający: opis usterki, opis wykonanych prac, wykaz materiałów zużytych, ilość roboczogodzin, koszt dojazdu.

Gwarancje

Na wykonanie naprawy udzielamy 6-miesięcznej gwarancji. W przypadku wymiany całych pomp, gwarancja na usługę wynosi 12 miesięcy, a na urządzenie jest równa gwarancji udzielanej przez producenta.

Kontakt:

Dział Elektryczny
Serwis Pomp
ul. Ceramiczna 3
20-150 Lublin
tel. 81 462 45 95 lub 503 004 811