Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne: 993

Centrum zgłoszeń: 327 788 988

Usługi instalacyjno-montażowe

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Usługi instalacyjno-montażowe są to usługi odpłatne realizowane na zlecenie osób indywidualnych bądź instytucji przez nasze służby eksploatacyjne.

Zakres usług instalacyjno-montażowych obejmuje m.in.:

  • uzupełnianie wody w instalacji c.o.
  • wymianę i zmianę usytuowania grzejników
  • montaż i wymianę elementów instalacji
  • usuwanie przecieków i niedogrzewań

Pełny wykaz usług wraz z zakresem prac oraz zestawieniem opłat za poszczególne roboty zawiera Cennik na proste usługi instalacyjne.

Zlecenie usługi

Zlecenie usługi instalacyjno-montażowej musi mieć formę pisemną. Gotowe formularze zleceń dostępne są w Dziale Eksploatacji, w siedzibach obwodów eksploatacyjnych oraz na naszej stronie internetowej.

Dopuszczamy również zlecanie usług instalacyjno-montażowych na druku własnym zleceniodawcy. Zlecenie takie powinno zawierać: imię i nazwisko/nazwę, adres zleceniodawcy, telefon kontaktowy, przedmiot zlecenia – nazwę usługi, oświadczenie o uregulowaniu należności za wykonaną usługę po wykonaniu zlecenia i otrzymaniu faktury, upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu, a w przypadku osób prawnych dodatkowo NIP i oświadczenie podatkowe.

Zlecenia usług można składać w Kancelarii oraz w Dziale Eksploatacji LPEC, a także bezpośrednio w siedzibach obwodów eksploatacyjnych.

Odbiór usługi

Wykonanie usługi instalacyjno-montażowej zleceniodawca potwierdza podpisując protokół odbioru przedstawiony przez wykonawcę po wykonaniu prac.

Fakturowanie

Faktury za wykonane usługi wystawiane są przez Dział Relacji z Klientami i przesyłane na adres zleceniodawcy.

Kontakt

Dział Eksploatacji
Puławska 28
tel. 81 452 03 32, 81 740 43 86
fax 81 740 60 32

Dział Relacji z Klientami
Puławska 28
tel. 81 452 03 24
fax 81 740 60 32